Faaliyet Alanlarımız

Mutlu bir toplumun, sağlıklı bir dünya içinde yaşayabileceğine inanıyoruz. Bu anlamda Nature Enerji olarak, sürdürülebilir enerji çözümleri sunuyoruz. Faaliyet alanlarımız içinde, biyokütle enerjisi üretiminin yanı sıra güneş, rüzgar ve diğer sürdürülebilir enerji kaynaklarından enerji üretimi yer alıyor. Sıfır atık felsefesi ve sürdürülebilir bir ekosisteme olan inancımız ile, gezegenimizin ihtiyaç duyduğu enerjiyi sorumluluk bilincimizle üretiyoruz. ‘Sürdürülebilir bir yaşam enerji gerektirir’ sloganı ile çıktığımız bu yolda, enerji depolama sistemleri ve diğer yenilenebilir enerji çözümleri üzerinde yatırım yapmaya ve üretmeye devam ediyoruz.

Sıfır Atık

Dünya Bankası verilerine göre, dünyada bir yıl içinde 2 milyar tonun üzerinde atık üretiliyor. Sıfır atık felsefesi, atıkların azaltılmasına yönelik önlemlere ek olarak, oluşan atıkların toplanması, kategorize edilmesi ve geri kazanılmasına yönelik uygulamaları içeriyor. Biyokütle enerjisi üretimi ile, Nature Enerji olarak atıklardan enerji üretimi sağlıyor ve ‘sıfır atık’ için çalışıyoruz.
Artan nüfusa paralel olarak enerji talebindeki yükseliş ve ekolojik değişikliklere karşı küresel kaynakların giderek azalması, sürdürülebilirlik kavramını ön plana çıkardı.

Sürdürülebilirlik, üretim ve tüketimin dünyanın doğal kaynaklarını hızla tüketen denklemi içinde, bugünün değerlerini yarınlara taşıyabilmenin tek anahtarıdır. Bu anlamda, gelecekteki toplumların hem sosyal ve ekonomik, hem de ekolojik koşulları koruyabilmesi adına sürdürülebilir yaklaşımların benimsenmesi önemlidir.

Sanayileşme ve kentleşmenin artmasına bağlı yükselen enerji talebine karşı, fosil yakıtların yarattığı ve karbon emisyonu, beraberinde enerji üretiminde sürdürülebilir modelleri ön plana çıkardı. Enerjide sürdürülebilirlik, kaynakların verimli kullanımı ile çevreye zarar vermeyen modelleri benimsemekten geçiyor.

Nature Enerji olarak, biyokütle ve diğer enerji yatırımlarımız ile, Türkiye’de sürdürülebilir enerji üretimine destek verirken, aynı zamanda sıfır atık hedefi kapsamında atıktan enerji üretimi alanındaki ar-ge ve üretim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

Enerji Depolama Sistemlerinin Önemi

Enerjiye olan talep her geçen gün artarken, kaynakların hızla azalması beraberinde etkili bir enerj yönetimini gerekli kılıyor. Kömür ve doğal gaz gibi kaynakların ihtiyacı karşılayamamasının yanı sıra, çevreye verdiği zarar, yenilenebilir enerji kaynaklarına ve bu kaynakların depolanmasına olan ihtiyacı artırıyor. Enerji depolama sistemleri, elde edilen enerjinin depolanması ve ihtiyaca uygun bir şekilde kullanılabilmesi adına oldukça önemli. Enerjinin verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan depolama sistemleri, aynı zamanda enerji maliyetini düşürmesiyle de öne çıkıyor.

Karbon Salınımı

Sanayi devriminin ardından, 19. yüzyılla birlikte fosil yakıtla çalışan endüstriyel araçların yoğun kullanımı neticesinde, atmosferde oluşan sera gazında yoğunluk ortaya çıktı. Fosil yakıtların kontrolsüz bir şekilde kullanılması neticesinde, küresel ısınma önemli bir tehdit konumuna geldi. Günümüzde, kullanılan enerjinin yüzde 87’sini kömür, petrol ve doğal gaz ile üretilen enerji oluşturuyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek ise, karbon ayak izimizi küçülterek, sürdürülebilir bir gelecek inşa etmenin tek yolu.
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry