Sürdürülebilirlik

19. yüzyılda yaşanan sanayi devriminin ardından, fosil yakıtların endüstriyel makinelerde kullanılması küresel ekonominin gelişimine katkı sağlasa da, karbon emisyonu sorununu ortaya çıkardı. Kömüre ek olarak, ilerleyen yıllarda petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtlar da enerji üretiminde önemli bir paya sahip oldu. Günümüzde dünyada kullanılan enerjinin yüzde 87’si fosil yakıtlardan karşılanmaktadır.

Dünyanın enerji görünümünde, dikkat çeken diğer bir başlık da artan enerji ihtiyacıdır. Hem endüstriyel enerji ihtiyacı, hem de bireysel enerji ihtiyacında artışa neden olan bu büyüme, enerji kaynaklarının verimli kullanılmasının önemine işaret etmektedir. Dünya nüfusunun, 2040 yılı itibariyle 1,6 milyarlık artışla 9 milyara ulaşacak olması talepteki artışa ilişkin fikir vermektedir. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, mevcut üretim ve enerji politikalarının aynı şekilde devam ettiği varsayıldığında, 20 yıl sonraki enerji ihtiyacı, bugünkü ihtiyacın yüzde 45 üzerinde olacaktır.

Kaynakları hızla azalmakta olan dünyamızın, artan enerji ihtiyacına karşılaması imkansız hale gelmektedir. Bu noktada ise, dünyanın geleceğini kurtarabilecek en önemli çözüm sürdürülebilir enerjidir. Nature Enerji olarak, sürdürülebilir enerji alanında yatırımlar yapıyoruz. Biyokütle çevresel kirliliğe yol açan organik atıkları kullanarak, hem konut hem de endüstriyel alanda kullanılabilecek enerji üretiyoruz. Sürdürülebilirlik, birçok farklı alanda önemli bir felsefe ve enerjide sürdürülebilirlik alanında yatırımlar yaparak, dünyamızın geleceği için çalışıyoruz.

Artan enerji talebine ek olarak sanayileşmenin ve şehirleşmenin kontrolsüz bir hızla artması, azalan yeşil alanlar ve hayvancılık faaliyetlerinin yoğun bir şekilde sürdürülmesi ile birlikte, karbon emisyonunun hızla yükselmesi sürdürülebilir bir ekosistem için daha fazla çalışmayı gerekli kılıyor. Sera gazı salınımı etkisi ile küresel ısınmanın her geçen gün daha ciddi bir tehdit haline dönüşmesi, buzulların erimesi ve deniz seviyesinin yükselmesi en önemli küresel riskler içinde bulunuyor. Karbon emisyonunun artması neticesinde, tarım ürünlerinin yetiştirilmesinin zorlaşması, ormanların azalması ile yaban hayatın tehlikeye girmesi önemli riskler içinde yer alıyor. Sıcaklık artışı kaynaklı doğal afetlerin yaşanması ise, milyarlarca insanı tehdit ediyor. Sürdürülebilirlik, bu anlamda her insanın ve her şirketin sorumluluk sahibi olması gereken bir felsefe haline geliyor.

Enerji talebinin artışı ve karbon salınımına ek olarak, her yıl milyarlarca ton atığın doğaya bırakılması, dünya için farklı bir tehlike alarmı anlamına geliyor. Atış oluşumunun engellenmesi ve en aza indirilmesine ilişkin bireysel önlemler ve devlet politikalarının artmasına rağmen, atık oluşumu artmaya devam ediyor. Doğal kaynakları kirleten atıkların, aynı zamanda önemli bir kaynak kaybına işaret etmesi, ‘sıfır atık’ politikasının önemine işaret ediyor. Sıfır atık hedefi kapsamında, mevcut atıkların hammadde ve enerjiye dönüştürülmesi, sürdürülebilir bir çevre adına en önemli yaklaşımlar arasında. İsrafın önüne geçen, verimliliği artıran ve çevresel kirliliği azaltan sıfır atık yaklaşımı hem tüketicilerin hem de şirketlerin bilinçli hareket etmesi gereken alanlar içinde yer alıyor.

Nature Enerji olarak, sıfır atık hedefi kapsamında biyokütle ile sürdürülebilir enerji kaynakları alanında yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Orman endüstrisinin yanı sıra hayvancılık ve tarım endüstrisindeki atıkların enerjiye dönüştürüldüğü tesislerimizde, atıkların geri kazanımını sağlarken, aynı zamanda enerji üretimine destek veriyoruz. Organik atıkların yanı sıra evsel atıkların enerji üretiminde kullanımı ile, hem ulusal hem de küresel sürdürülebilirlik politikalarına destek veriyoruz.

Şirket olarak, bir Kızılderili atasözü olan ‘Yeryüzü, bize atalarımızdan miras kalmadı, çocuklarımızdan ödünç aldık.’ ifadesindeki sorumluluğu taşıyarak, sürdürülebilir enerji üretiminde yeni yatırımlar yapmaya devam edeceğiz.
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry