Faaliyet Alanlarımız

Nature Enerji A.Ş., yenilenebilir enerji alanında biyokütle enerji üretimi, biyogaz geri kazanım ve farklı alanlarda faaliyetlerini sürdürmektedir. Artan enerji ihtiyacına karşı yenilikçi enerji üretim modelleri üzerine yatırım yapan Nature Enerji, odak noktası ‘sıfır atık’ olan bir enerji şirketi olarak çevre kirliliğine yol açan atıkların kullanımı ile, enerji üretimine katkı sağlamaktadır.

Biyokütle enerjisi
Fosil yakıtların kullanımı, karbon gazı salınımına yol açması bakımından ‘küresel ısınma’ sorununun ortaya çıkmasına neden oldu. Küresel sıcaklığın artması, buzulların erimesi ve ilişkili olarak ortaya çıkan çevre felaketleri ise, yenilenebilir enerjinin önemini ortaya çıkardı. Karbon salınımına ek olarak, her yıl milyarlarca ton kentsel atığın doğaya atılması kontrolsüz kentleşme ve sanayileşmenin ayrı bir sorunu olarak öne çıktı.

Biyokütle, orman endüstrisinin yanı sıra tarım atıkları ve hayvansal atıklarını ifade eden kaynaklardır. Biyokütle enerjisi ise ormancılık, hayvancılık ve tarım sektöründe ortaya çıkan atıklar kullanılarak elde edilen enerjiyi ifade etmektedir. Nature Enerji ormancılık, tarım ve hayvansal atıklardan elde ettiği biyokütle ile ısı ve elektrik üretimi alanında faaliyet göstermektedir. Rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji modellerine önemli bir alternatif olan biyokütle enerjisi, büyük bir potansiyel barındırmaktadır. Atmosferde karbon salınımına yol açmayan biyokütle enerjisi, sürdürülebilir enerji kaynağı ile öne çıkan bir modeldir.

Nature Enerji, Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesindeki Biyokütle Yakıtlı Elektrik Üretim Tesisi yatırımı ile, 12 MWe kapasiteli bir termik santralde enerji üretimini sürdürmektedir. Orman ve tarımsal atıkların yakıt olarak kullanılacağı tesis, hem çevre kirliliğine yol açan atıkların enerjiye dönüştürülmesi, hem de istihdam ve bölgenin gelişimi açısından değer yaratan bir projedir.

Biyogaz enerjisi
Kırsal bölgelerdeki organik atıklar, çevresel atık sorunu içinde önemli bir noktadadır. Hayvan dışkısı gibi organik atıklar içinde yer alan gübreler ve diğer atıklar, hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olarak sürdürüldüğü bölgelerde çevresel kirlilik nedenleri arasındadır. Biyogaz enerjisi, organik atıklar kullanılarak elde edilen bir sürdürülebilir enerji modelidir. Hayvan gübrelerinin bir kısmı, tarımsal verimi artırma amaçlı kullanılsa da, tavuk gübresi gibi organik atıklar, toprakta verimi artırma amaçlı kullanılamamaktadır. Bu anlamda, gübrelerin biyogaza dönüştürülmesi, hem sıfır atık felsefesi doğrultusunda önemli bir adım, hem de sürdürülebilir enerji kaynağı üretimi noktasında avantaj sağlamaktadır. Nature Enerji olarak, biyogaz enerjisi alanında da yatırımlarımız ve ar-ge faaliyetlerimiz sürmektedir.

Piroliz enerjisi
Piroliz enerjisi, organik maddelerin oksijensiz ve yüksek sıcaklık içeren bir ortamda uğradığı termal kırılmanın ardından elde edilen enerjidir. Yapılan işlemin ardından, organik maddelerin içinde bulunan karbon ve uçucu maddeler ayrışmaktadır, uçucu maddelerin yoğun bir forma getirilmesi ile birlikte, gaz ve sıvı özelliklere sahip yakıtlar elde edilmektedir. Atıkların geri kazanım sürecinde, en verimli sürdürülebilir enerji modellerinden biri olan piroliz enerjisi, yüksek teknoloji içeren üretim tesislerinde elde edilebilmektedir. Nature Enerji olarak, piroliz enerjisi alanında da yatırımlarımızı sürdürüyoruz.
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry